ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 66 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ ΤΚ 84100
2281083085

Συνίσταται χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εργασία

13/04/2023

Εκδορές, μικροτραυματισμοί αλλά και σοβαρά εγκαύματα προκύπτουν ως αποτέλεσμα λανθασμένης χρήσης των ηλεκτρικών εργαλείων ή της κακής συντήρησης τους.

Για το λόγο αυτό, ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει τις επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης για κάθε εργαλείο, καθώς και να προμηθεύει το προσωπικό με τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας, όπως κράνη, γυαλιά προστασίας, μάσκες, γάντια εργασίας κ.ο.κ.

Από τη μεριά τους και οι εργαζόμενοι χρειάζεται να μεριμνούν για την ασφάλειά τους, όπως για παράδειγμα:

  • Nα χρησιμοποιούν τα προστατευτικά εξαρτήματα (καλύμματα, καπάκια, γειώσεις κ.λ.π.) στα εργαλεία
  • Να αφαιρέσουν από πάνω τουε προσωπικά αντικείμενο που ενδέχεται να δημιουργήσουν ζητήματα ασφαλείας, όπως γραβάτες, κοσμήματα κ.ο.κ.
  • Να χρησιμοποιούν μπαλαντέζες με γείωση και να ελέγχουν τα καλώδια για φθορές
  • Να φυλάσσουν ηλεκτρικά εργαλεία και καλώδια  μακριά από υπερβολική ζέστη ή από αιχμηρά αντικείμενα που ενδέχεται να τους προκαλέσουν φθορά

Τα παραπάνω αφορούν ενδεικτικές συμβουλές προκειμένου να προωθήσουν τη χρήση μέσων προστασίας κατά την εργασία. Σχετικό εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε εδώ